ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δελτίο τύπου / Αρ Πρωτ 3/2019 - Αθήνα 22/9/2019 Ώρα 1:02μμ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για Πληροφορίες Τσελεπής Ιωάννης | 2155209751 | Ώρες 18.00-20.00. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                  Της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.            Προς άρση πάσης αμφισβήτησης, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα της Ανατολής”   Ανώνυμη Εταιρεία […]ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ 633/2018 - ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDFΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ 1015/2018 - ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDFΔελτίο τύπου / Αρ Πρωτ 2/2019 - Αθήνα 09/7/2019 Ώρα 3:02μμ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε Έδρα Σοφοκλέους 6 Αθήνα Τ.Κ 10559 Γραφείο Εκκαθαρίσεως Έδρα Φοινίκων 30 Περιστέρι Τ.Κ 12137 +302155209751 Η Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε. ανακοινώνει : Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα μέχρι και την 10/08/2019, η διορία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής Α.Ε. Όσοι κατέχουν τίτλους […]Δελτίο τύπου / Αρ Πρωτ 1/2019 - Αθήνα 31/3/2019 Ώρα 8:20μμ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε Έδρα Σοφοκλέους 6 Αθήνα Τ.Κ 10559 Γραφείο Εκκαθαρίσεως Έδρα Φοινίκων 30 Περιστέρι Τ.Κ 12137 +302155209751 Η Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε. ανακοινώνει : Όσοι κατέχουν τίτλους της υπό εκκαθάρισης «Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε.» και για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να παρασταθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των […]

Δελτίο τύπου / Αρ Πρωτ 3/2019

Αθήνα 22/9/2019 Ώρα 1:02μμ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για Πληροφορίες

Τσελεπής Ιωάννης | 2155209751 | Ώρες 18.00-20.00.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                 Της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.

           Προς άρση πάσης αμφισβήτησης, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα της Ανατολής”   Ανώνυμη Εταιρεία ως νόμιμα αυτό εκπροσωπείται ανακοινώνει προς γνώση όλων ότι :

ΘΕΜΑ 1ο :

                Ουδέποτε έχει λάβει χώρα συγχώνευση μεταξύ του νομικού προσώπου της “Τραπέζης της Ανατολής” Α.Ε. και οιουδήποτε έτερου νομικού προσώπου ή έτερο τί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και συνωδά η Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε. ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο, λύθηκε με φυσικό θάνατο κατά τη λήξη της καταστατικής διάρκειας ζωής της την 07-12-1954 (α.47α παρ.1 περίπτωση α΄.ν2190/1920).  Οτιδήποτε ισχυρίζεται τρίτος εις βάρος της εταιρείας, δέον να αποδεικνύεται δια δημοσίων ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΩΝ μάλιστα εγγράφων κατατεθειμένα στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες μετά των γνησίων πρωτογενών συστατικών συνοδευτικών εγγράφων αυτών και ουχί με ελεγκτέα ΦΕΚ που δεν αποτελούν συστατικό τύπο παρά μόνο δημοσίευση (διαρκές αδίκημα δια του τύπου). Η εταιρεία αρνείται και δεν αναγνωρίζει ως έγκυρες ή νόμιμες, πράξεις ή παραλείψεις προ ετών που έλαβαν χώρα παράνομα εις βάρος της εταιρείας και ενόσω αυτή δεν εκπροσωπείτο νομίμως μη δυνάμενη έτσι να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Εν ολίγοις ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ πλαστογραφία και ΕΠΙΠΛΕΟΝ δεν υπάρχει η εγκριτική απόφαση συγχωνεύσεως του υπουργού.

Άλλωστε αρκετές μεταβιβάσεις ακινήτων παρά μη κύριο και μάλιστα με τη χρήση πλαστών και πλαστογραφημένων ή ψευδών συμβολαιογραφικών εγγράφων, που δεν θεραπεύουν επικαλούμενη μεταγενέστερη κτήση διότι επιπλέον χωρεί ποινικά κολάσιμη συμπεριφορά ενόσω το νομικό πρόσωπο της Τραπέζης τελούσε σε αδράνεια, μη δυνάμενο να υπερασπιστεί εαυτόν έχουν εντοπιστεί πράγματι. Σήμερα δηλώνονται εν γένει τα ακίνητα αυτά στο Κτηματολόγιο Α.Ε. επικαιροποιώντας τα αδικήματα, από διαφόρους επιτήδειους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως νόμιμα αυτά εκπροσωπούνται, με αποκλειστικό σκοπό την συνέχιση της παράνομης ιδιοποίησης της ξένης περιουσίας και ιδιοκτησίας και την συνέχιση πορισμού κέρδους εις βάρος της νόμιμης κυρίας δηλαδή της Τραπέζης ή εις βάρος του κάθε νομίμου κυρίου ενυπόθηκου ακινήτου ως αποτέλεσμα της αρχικής πλαστογραφίας και λοιπών πλαστών εγγράφων, που χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαν να προβούν σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις, αφού δεν θα υπήρχε η συνεχιζόμενη απάτη δια της διαρκούς πλάνης τελούμενη αφού ακόμη και τη σήμερον παρουσιάζουν ψευδή γεγονότα ως τάχα αληθινά και πορίζονται κέρδος (διαρκές αδίκημα). Επιπρόσθετες πλαστογραφίες που στόχο έχουν να υποστηρίξουν την πρώτη αρχική πλαστογραφία αλλά και εξαφανίσεις εγγράφων-στοιχείων της αληθείας ομοίως έχουν εντοπιστεί. Εάν είχαν αληθινή ενεργητική νομιμοποίηση για ποιο λόγο να χρησιμοποιούν πλαστά και πλαστογραφημένα έγγραφα ή ψευδή, τόσο σε δικαστήρια (απάτη επί έδρας) και συμβολαιογράφους καθώς και σε δημόσιες αρχές. Μέρος αυτών μάλιστα μοιράζουν και σε ενδιαφερόμενους με 0,50 λεπτά την σελίδα εισπράττοντας και χρήματα από τις πλαστογραφίες αυτές έως και σήμερα για να διατηρούν την απάτη δυστυχώς όμως η Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε δεν είναι μονή εταιρεία της οποίας έχουν σφετεριστεί ακίνητα με πλαστούς τίτλους και εν συνεχεία δημιουργώντας ψευδείς τίτλους και εν γένει περιουσία ανά την Ελληνική και ξένη επικράτεια.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημοσιοποιηθούν προς γνώση όλων και θα σταλούν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές για τις δικές τους ενέργειες.

Η εταιρεία ουδόλως για τα ανωτέρω παραιτείται δικαιωμάτων της, αντιθέτως θα ασκήσει τα  νόμιμα δικαιώματά της σε τόπο και χρόνο που θα επιλέξει η ίδια

ΘΕΜΑ 2ο :

           Δίδεται ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΗ αμοιβή σε οποιονδήποτε παρέχει ασφαλείς πληροφορίες δι΄ εγγράφων, ιδίως συμβολαιογραφικών πράξεων, οι οποίες κατονομάζουν το νομικό πρόσωπο της Τραπέζης της Ανατολής Α.Ε. ως ιδιοκτήτρια ακινήτων, είτε ως αγοράστρια απευθείας είτε οι πληροφορίες προκύπτουν από περιγραφές συνορευόμενων ακινήτων (όμορα, γειτονικά) ή ως υπερθεματίστρια σε κατακυρωτικές εκθέσεις, περιλήψεις υποθηκών, δικαστικές αποφάσεις και λοιπά αρχεία.

           Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά ακίνητα ενυπόθηκα ΥΠΕΡ της Τραπέζης της Ανατολής Α.Ε. για τα οποία επήλθε κατάσχεση και πλειστηριασμός που όμως αυτές δεν επισπεύτηκαν-τελέστηκαν από το νομικό πρόσωπο της Τραπέζης της Ανατολής , αλλά από έτερα νομικά ή φυσικά πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα προς τούτο , δηλαδή όσοι και όσες στερήθηκαν τις ιδιοκτησίες τους επειδή τα ακίνητά τους κατασχέθηκαν και εκπλειστηριάσθηκαν στη συνέχεια από τρίτα πρόσωπα ξένα προς την Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε., τα οποία χωρίς να έχουν την νόμιμη ενεργητική νομιμοποίηση υποδυόμενα προς τούτο αναληθώς τον νόμιμο εκπρόσωπο ή διάδοχο της εταιρίας μας εισέπραξαν χρήματα ή προέβησαν σε πράξεις επαχθείς επί των ακινήτων, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την εταιρεία μας διότι η Τράπεζα προτίθεται με δικές της δαπάνες να επαναφέρει την ηθική, περιουσιακή και ιδιοκτησιακή τάξη της πρότερης καταστάσεως, την οποία διάφοροι επιτήδειοι εκμεταλλεύθηκαν ποντάροντας στην άγνοια των τρίτων. Το ίδιο ισχύει για πράξεις χαριστικές (δωρεές κ.α.), πωλήσεις και εν γένει μεταβιβάσεις και αλλοιώσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων που τελέστηκαν ΠΑΡΑ ΜΗ ΚΥΡΙΟ ή εικαζόμενους ιδιοκτήτες (απαλλοτριώσεις) , τις οποίες το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο της Τραπέζης δεν αναγνωρίζει ως έγκυρες ή νόμιμες, ούτε όσον αφορά τις ιδιοκτησίες της ίδιας της Τράπεζας αλλά ούτε όσον αφορά τις ιδιοκτησίες της θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία “Ασφαλιστική Ανατολής” Α.Ε. και τα ακίνητα αυτών ή των ενυπόθηκων.                  Η εταιρεία στην δίκαιη προσπάθειά της στο να επαναφέρει την ηθική και περιουσιακή- ιδιοκτησιακή τάξη (έννομα αγαθά), καλεί οποιονδήποτε έχει σχετική γνώση να παράσχει πληροφορίες καθώς παρά τις χιλιάδες των ακινήτων , έχουν εντοπιστεί μόνον εκατοντάδες ενυπόθηκα, ιδιόκτητα κ.α. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό , εκ των οποίων η Τράπεζα ακόμη και την σήμερον λαμβάνει πιστοποιητικά ιδιοκτησίας από τα Υποθηκοφυλακεία (Υπουργείο Δικαιοσύνης) και τα έχει ήδη δηλώσει και δηλώνει στα αρμόδια Κτηματολόγια ανά την Ελλάδα

ΘΕΜΑ 3ο :

                Δίδεται σοβαρότατη αμοιβή σε όποιον παράσχει επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης με στοιχεία : 1928. ΒΙΙΙ, Banque d΄ Orient c. Gouvernement Turc 9-2-1928 (F) Tribunal Arbitral greco-turc αποτελούμενο από τους Βaron de Nordenskjoeld (P), A. Rechid, H.Kyriacopoulos. Τράπεζα της Ανατολής κατά της Τουρκικής Κυβέρνησης με επιτυχή έκβαση υπέρ της Τραπέζης εις βάρος του Τουρκικού Δημοσίου.

Για όσους δυσαρεστούνται με τα ανωτέρω και την αλήθεια, η μοναδική απάντηση που έχει η Τράπεζα είναι “Να μην τα κάνατε”.                                

   ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Γ.Σ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

       Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

                                                                  ΤΣΕΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ