ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Δελτίο τύπου / Αρ Πρωτ 3/2019 - Αθήνα 22/9/2019 Ώρα 1:02μμ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για Πληροφορίες Τσελεπής Ιωάννης | 2155209751 | Ώρες 18.00-20.00. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                  Της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρείας ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.            Προς άρση πάσης αμφισβήτησης, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Τράπεζα της Ανατολής”   Ανώνυμη Εταιρεία […]ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ 633/2018 - ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDFΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ 1015/2018 - ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDFΔελτίο τύπου / Αρ Πρωτ 2/2019 - Αθήνα 09/7/2019 Ώρα 3:02μμ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε Έδρα Σοφοκλέους 6 Αθήνα Τ.Κ 10559 Γραφείο Εκκαθαρίσεως Έδρα Φοινίκων 30 Περιστέρι Τ.Κ 12137 +302155209751 Η Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε. ανακοινώνει : Παρατείνεται για έναν ακόμη μήνα μέχρι και την 10/08/2019, η διορία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής Α.Ε. Όσοι κατέχουν τίτλους […]Δελτίο τύπου / Αρ Πρωτ 1/2019 - Αθήνα 31/3/2019 Ώρα 8:20μμ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε Έδρα Σοφοκλέους 6 Αθήνα Τ.Κ 10559 Γραφείο Εκκαθαρίσεως Έδρα Φοινίκων 30 Περιστέρι Τ.Κ 12137 +302155209751 Η Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε. ανακοινώνει : Όσοι κατέχουν τίτλους της υπό εκκαθάρισης «Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε.» και για οποιοδήποτε λόγο δεν μπόρεσαν να παρασταθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των […]

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας Βanque D’ Orient.

«Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική συνέλευση.

‘’ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ’΄.

Καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εταιρείας «Τράπεζα της Ανατολής Α.Ε» σε έκτακτη Γενική
Συνέλευση συμφώνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού από μερίδα μετόχων κατέχοντες
άνω του 1/20 των μετοχών.
Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χωρά την 26/11/2017 ημέρα Κυριακή, με ώρα ενάρξεως την
11.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας «The Cube» επί του ακίνητου της οδού Κλεισόβης Αρ.8
στην Αθήνα στον 1 Ο όροφο. (Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού, (συμφώνως με το άρθρο 31 του
Καταστατικού).
2) Εκλογή Συμβούλων (κατ ‘ άρθρο 31 του Καταστατικού).
3) Επικύρωση εκλογής Συμβούλων.
4) Έγκριση αποζημιώσεως και αμοιβών Συμβούλων και Γενικού Διευθυντού κατ΄ άρθρο
22 και 31 του Καταστατικού.
5) Εκλογή Ελεγκτών για το υπόλοιπο του 2017 και για το 2018, καθώς και καθορισμός
αμοιβής αυτών κατ’ άρθρο 22 του Καταστατικού.
6) Τροποποίηση άρθρων 10 και 21 του Καταστατικού, συμφώνως με το άρθρο 31
του Καταστατικού και σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920.
Τα υπ αριθμόν 2,3,4,5 και 6 θέματα, θα συζητηθούν σε περίπτωση εγκρίσεως της προτάσεως
του 1 ου θέματος. (Σε μη έγκριση του ανωτέρω 1 ου θέματος από την γενική συνέλευση θα γίνει
εκλογή εκκαθαριστών και σύμβουλου εκκαθαρίσεως.)
Συμφώνως το Καταστατικό πας κάτοχος τουλάχιστον 20 μετοχών οφείλει, για να έχει δικαίωμα
παραστάσεως εις την Γενική Συνέλευση ή να αντιπροσωπευτεί σε αυτή, να καταθέσει τους
τίτλους των Μετοχών αυτού πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής
Συνελεύσεως στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Ανώνυμη Τραπεζιτική Εταιρεία
στην Ελλάδα ή στο κάτωθι Δικηγορικό γραφείο Ευελπίδων 89 στην Αθήνα.
Τα πιστοποιητικά καταθέσεως των μετοχών ως και τα πληρεξούσια ή τις εξουσιοδοτήσεις
δια την αντιπροσώπευση και τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (Σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν
2190/1920), θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες προ της Γενικής
Συνελεύσεως, στο γραφείο της διορισμένης αντικλήτου δεκτικής επιδόσεων, δικηγόρου
Αθηνών Στεφάνου Δέσποινας Κυριακής (ΑΜ ΔΣΑ 25974), επί της οδού Ευελπίδων Αρ.89
στην Αθήνα Τ.Κ.113.62 και ώρες 15.00 μ.μ. έως 17.00 μ.μ. καθημερινώς, και εν γένει να
συμμορφωθούν με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

ΑΘΗΝΑ. 4/11/2017

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ.